Regulamin Promocji w HOLIDERM Therapy Monika Broniszewska

 

Postanowienia wstępne:

 1. Organizatorem Promocji jest Monika Broniszewska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą HOLIDERM Therapy Monika Broniszewska z siedzibą przy ul. Wojciechowskiego 6B, lok użytkowy nr 2, 61-013 Poznań, NIP: 7872105630,

Warunki Promocji:

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne

 2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej.

 3. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie łączą się.

 4. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 5. Rabat urodzinowy 15%, jest do wykorzystania na pojedynczą usługę, ważny jest przez miesiąc od dnia urodzin.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

 7. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych promocji (np. karnetów, bonów podarunkowych) w okresie ich ważności.

 8. Zabiegi / Karnety promocyjne mogą być wykorzystane na zakup usług kosmetologicznych sprzedawanych w Gabinecie Holiderm Therapy Monika Broniszewska.

 9. Promocje nie dotyczą usług opłacanych bonami podarunkowymi.

 10. Wykupiona promocja może być wykorzystana jedynie w terminie jej ważności. Za niewykorzystane promocje, w tym karnety promocyjne, zniżki wynikające z promocji nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.

 11. Usługi kosmetologiczne finalizowane są w cenie promocyjnej.

 12. Promocja kierowana jest do klientów gabinetu będących konsumentami.

 13. W związku z udziałem w Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Administratorem danych osobowych Organizator.

 14. Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.

 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Organizatora podany powyżej.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.

 3. >Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą starali się rozwiązywać polubownie.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora oraz na stronie internetowej www.holidermtherapy.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w salonie lub na stronie internetowej, bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników Promocji

 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich opublikowaniu.

 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług opublikowanego na stronie www.holidermtherapy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.